När du flyttar in

Om du är ny hyresgäst hos Hudiksvallsbostäder vill vi hälsa dig välkommen och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!  

 

 

Nycklar

Dina nycklar är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. Innan du kan hämta nycklarna till din lägenhet ska hyran vara betald och nycklarna hämtas - beroende på bostadsort - antingen vid vårt huvudkontor i Hudiksvall eller för nycklar som gäller Norrbo / Delsbo / Friggesund hämtas i Delsbo. Kontakta din husvärd.

Ta med kvitto på hyresinbetalningen. Vid inflyttningen får du ett antal originalnycklar - till lägenhet, tvättstuga osv. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer.  

Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du vill ha fler nycklar kontaktar du kundservice för att få en nyckelrekvisition. Extranycklar får du bekosta själv.    

Bilplats

Äger du en bil är du skyldig att hyra en bilplats eftersom hyresgäster inte äger rätt att parkera på besöksparkeringen. Du kan  i mån av tillgång, hyra p-plats med motorvärmare, carport eller garage. 

 

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en adressändring före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring, antingen via telefon eller på deras hemsida www.adressandring.se/kundtjanst

OBS! Det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din adressändring är Lantmäteriets lägenhetsnummer, finns på ditt kontrakt, anslaget i trapphuset dit du ska flytta, eller kan fås vid kontakt med oss. 

Flytt av el, telefon och internet

Hos oss ägs el-nätet av Ellevio och de får information från oss vid nytecknande av hyresavtal, men du kan naturligtvis själv välja vilken el-leverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen. För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantör av dessa tjänster.   

Lägenhetens skick 

Vi har gjort en avflyttningsbesiktning innan vi hyrt ut lägenheten på nytt, då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med din husvärd direkt, så att problemet kan lösas.  

Hemförsäkring

Enligt vår uthyrningspolicy är du skyldig att ha en hemförsäkring när du tecknat lägenhetskontrakt.  

Här finns länkar till några försäkringsbolag