Vårt miljöarbete

Vi på Hudiksvallsbostäder arbetar ständigt för en bättre miljö - och vi behöver din hjälp!
Många åtgärder är ganska enkla och nog är miljön värd några små uppoffringar?

Flera av dessa åtgärder är menade att spara både energi och pengar. Ju mer pengar vi kan spara desto bättre kan vi ta hand om våra fastigheter och desto mer kommer alltså våra hyresgäster till godo.

Vi är en bra bit på väg! Nedan listas några av våra projekt.

  • Vårt mål är bl.a att minska mängden hushållssopor och vi har därför byggt miljösophus så man kan sopsortera direkt där man bor. 
  • Just nu ser vi över belysningen på flera områden. Det blir då bättre styrning, så att det bara lyser när det behövs och nya energisnåla ljuskällor. Självklart är det viktigt att belysningen även i fortsättningen skapar trygghetskänsla och trivsel på områdena.
  • Under 2012 bytte vi ut motorvärmarna på alla våra områden, det räknar vi kommer att synas på elförbrukningen efter vintern. 
  • Byte av ventilationsaggregat, fläktar och pumpar är ständigt pågående projekt hos oss. Dessa åtgärder bidrar förhoppningsvis både till en bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning eftersom mer energi tas till vara och mindre går till spillo i onödiga förluster.
  •  Andra åtgärder som ingår i vårt dagliga arbete är att fixa sådana saker som våra hyresgäster uppmärksammar oss på, som läckande toaletter och kranar som också gör att vi kan spara på jordens resurser. 
  • Vid renovering av tvättstugor väljer vi att installera snålare maskiner med hög energiklassning där vattnet värms med miljövänlig fjärrvärme istället för med el som tidigare. 
  • Eftersom många medarbetare hos oss använder bil i arbetet har vi nu i höst gått förarutbildning som ska få oss att köra bensinsnålare så att vi kan minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Sedan 2006 har vi minskat vår oljeförbrukning med ca 90 % genom att konvertera till fjärrvärme, värmepumpar och pellets som har en mycket mindre miljöpåverkan genom minskade utsläpp och färre transporter. Även elförbrukningen i våra fastigheter har minskat med över 20 % sedan 2006.

 

 

Några länkar som kan hjälpa dig i arbetet mot ett klimatsmartare liv.

Allmännyttans energisparkampanj – Energispartips, energispel, energifilm samt nyheter om vad de anslutna bostadsbolagen gör runt om i landet.

Bli energismart - Tips på hur du kan spara pengar och energi i ditt hem.

Energikalkylen – Beräkna din bostads energianvändning.

Energimyndigheten - Lär dig att klimatkompensera.

Klimatsmart – Massor av bra klimatsmarta tips och länkar.

Konsumentverket – Massor av tips och råd för dig att ha en hållbar konsumtion.

Miljöfordon - Allt du behöver veta om miljövänliga fordonsalternativ.

Naturvårdsverket - Läs mer om en bra livsmiljö.

Sopor - En rolig och pedagogisk sida om avfall och återvinning, där du kan lära dig varför du ska sopsortera och vilka produkter som går att återvinna.

WWF – Världsnaturfonden erbjuder information inom de flesta områden som har med miljön att göra.