Välkommen med ditt farliga avfall

Farligt avfall är exempelvis lågenergilampor, batterier, färg, lösningsmedel, oljefilter och olja. Du kan lämna allt ditt farliga avfall till miljöbilen eller till en återvinningscentral. Det ingår i avfallstaxan och kostar inget extra.

Se miljöbilens dagar och tider här 

Välkommen!