Stamrenovering på Vänortsvägen

Under 2019-2020 beräknar vi att utföra stamrenovering i fastigheterna på Vänortsvägen.

Tidplanen presenteras när vi vet vilken entreprenör som ska utföra arbetet.

Konkret innebär det att
- Badrummet får nya ytskikt på golv och väggar och nytt porslin sätts in.
- Nya vatten- och avloppsstammar i badrum.
- I köket byts vatten och avloppsledningar samt blandare.
- Termostatventilerna på samtliga radiatorer byts.
- Översyn av tilluftsdon i lägenheterna..

Renoveringen utförs med kvarboende hyresgäster.

Under hela perioden kommer även arbeten med stammar och vattenledningar utföras i källargångar och eventuellt förrådsutrymmen.

Innan arbetet påbörjas görs en upphandling om vilken entreprenör som ska utföra jobbet. 

Renoveringen kommer att innebära en hyreshöjning. Hyran kommer efter slutfört arbete höjas under tre(3)år med 10 poäng i hyressättningssystemet motsvarande 4, 3, resp. 3 poäng/år (nuvarande poängvärde ca 40 kr/poäng)