Lekmannarevisorer

Följande personer är av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utsedda att vara revisorer och ersättare för AB Hudiksvallsbostäder.

Revisorer 

  • Lennart Almstedt
  • Christer Johnsson

Ersättare

  • N-G Strömberg
  • Berndt Nilsson