Projektrapport Varvsgatan

2018-10-18
  • I slutet av oktober påbörjas arbetet med ombyggnaden av lokalen och det kommer att medföra buller och ljudstörningar vid bl.a. bilningsarbeten. Vi ber om överseende för de problem som det kan orsaka.

2018-10-11

  • Sopkärlen som nu är placerade i sophuset kommer under ombyggnadstiden fram till slutet av november att placeras på kortsidan av Varvsgatan 21 mot Hamngatan.