Projektrapport Håsta

2018-02-27
Förberedande kontroll och elarbeten på Kasköplan 5

Måndag 5 mars med start kl. 9:00 gör entreprenören en kontroll av badrummet inför stamrenoveringen och även en syn av övriga utrymmen som berörs.  

Under måndag - tisdag 5-6 mars utförs förberedande elarbeten i lägenheterna

Onsdag 7 mars är det byggstart för andra etappen på Kasköplan 5

 

 

Justering av tidplan för stamrenoveringen

På grund av ytterligare sanering i badrum justeras nu tidplanen.
Varje stam/trapphus kommer att påbörjas 3 arbetsdagar tidigare än tidigare utsatt tid.
Arbetstiden i lägenheten kommer då att bli längre än den information som tidigare lämnats ut.

 

Ny preliminär tidplan

Mariboplan 12 etapp 1*                       2017-09-13

Mariboplan 12 etapp 2*                       2017-09-27

Mariboplan 12 etapp 3*                       2017-10-11

 

 
 
 
 
Etapp 1 vänster sida av huset
Etapp 2 höger sida av huset
Etapp 3 mitten av huset

 

Stamrenoveringen görs på 15 arbetsdagar.Så här fint blir det färdiga badrummet!

 

 

 

 
Klart för att lägga golvklinkers

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kaklingen är nästan klar enligt rum-i-rum metoden.

 

September 2016

Barackerna med personal-utrymmen kommer på plats.