När snön kommer

Snöröjningen på våra bostadsområden sköter vi tillsammans med våra entreprenörer. Vi skottar till allmänna utrymmen som tvättstuga, sophus och gemensamma trapphus. Bor du i lägenhet med egen ingång eller loftgång ansvarar du själv för snöskottningen. Detsamma gäller om du hyr bilplats.

  • som prioritet 1 röjs stora vägar och parkeringsytor (ej förhyrda  p-platser)
  • som prioritet 2 röjs gångvägar i bostadsområdet

Det är också viktigt att man har förståelse för att vi inte rår på vädrets makter och att vi inte kan utföra allt arbete överallt samtidigt

Besöksparkeringar kan vid kraftigt nedfall användas som snöupplag under kortare tid, då ej annan plats för snöupplag finns. Dessa upplag rensas dock från snö då tillfälle ges.

Då det gäller förhyrda parkeringplatser ansvarar hyresgästen själv för att snöröja respektive plats.

Kom ihåg att motorvärmarkablar inte får lämnas kvar i uttaget då bilen lämnat platsen eftersom det kan innebära att personer eller djur kan komma åt den strömförande kabeln.

 

Vem skottar var?

Hyrd p-plats: Vi plogar den allmänna ytan på parkeringen men Du som hyresgäst ansvarar själv för för att skotta din egen p-plats. Det gäller även snövallar som kan bli efter plogningen om din bil står parkerad när snöröjningen pågår.

Allmän p-plats: Vi plogar den allmänna ytan samt de lediga p-platser vi kommer åt med våra maskiner.

Balkong/uteplats: Hyresgästen ansvarar för att snöröja sin balkong och uteplats.