Ett brandsäkert boende

Projektet pågår fr.o.m. november 2017 t.o.m. februari 2018 
och ca 400 hyresgäster boende på Vänortsvägen och Stormyravägen kommer att erbjudas brandskyddsinformation genom hembesök.

Besöket är frivilligt och kostar ingenting.

Projektet är en del av "En bra start" som bland annat syftar till att ge ungdomar möjlighet till praktisk arbetslivserfarenhet.       

Vi kan legitimera oss och har larmställ eller uniform med emblem på.         

Ett samarbete mellan