Bostadsalternativ

Vi har ett antal bostäder i kommunen i olika storlek och med olika förutsättningar. Du kan välja att bo i en traditionell lägenhet eller i en seniorbostad.
 
            55+ boende       65+ boende     75+ Trygghetsboende

Seniorbostäder finns i fyra olika varianter, lämpligt seniorboende(S), 55+ , 65+ och 75+ trygghetsboende. 

När en bostad med bra tillgänglighet publiceras på hemsidan markeras den med en symbol som består av bokstaven S.

Om du har svårt för att gå i trappor eller använder en rollator ska du leta efter lägenheter som är markerade med denna symbol. Dessa lägenheter är bättre lämpade för dig med rörelsesvårigheter, eftersom de ligger i markplan eller att huset är utrustat med hiss. 

Om seniorbostaden är klassad som en 55+ , 65+ eller 75+ har den ytterligare mervärden. Dessa seniorbostäder markeras - förutom med symbolen S - även med en 55+, 65+ eller 75+ ikon.

I  beskrivningen av lägenheten framgår dessutom om den är klassad som ett ordinärt seniorboende, 55+, 65+ eller 75+. Vi har även ett mindre antal lägenheter som är handikappanpassade.