2006

Här finner du årsredovisningen för 2006

Resultatet för 2006 blev en vinst motsvarande 6,7 MKr.

Här kan du läsa hela årsredovisningen